בלון מספר 4 כולל הליום

תיאור המוצר:

בלון לב מוכסף מלא בגז בהליום מחזיק 48ש ויותר

מחיר: 49